Strojové možnosti a materiály

Technologické možnosti firmy pozostávajú z nasledovného:

 • CNC frézovanie dielov do veľkosti 800x450x400mm
 • rotačné sústruženie do priemeru 350 mm a osovej dĺžky 900 mm
 • rovinné brúsenie do veľkosti 200x200x500mm
 • rotačné brúsenie do priemeru 200 mm a osovej dĺžky 800 mm
 • delenie materiálu do priemeru 200 mm
 • zváranie klasickej ocele elektrickým oblúkom a v ochrannej atmosfére CO2.
 • zváranie nerezovej ocele v ochrannej atmosfére Ar (aj tenké plechy)

 

Obrábanie:

 • hriadele, prírubové súčiastky ,čapy, kolíky, kryty, kolesá, valce, krúžky, skriňové súčiastky
 • obrábanie odliatkov, výkovkov, dreva, plastov, hliníka, medi, nerezovej ocele.
 • výroba ozubených kolies, vnútorného aj vonkajšieho ozubenia, reťazových kolies, evolventných ozubení, obrážanie, výroba drážok

Zváranie:

 • oceľové konštrukcie, stavebné zámočníctvo, nerezové konštrukcie
 • výroba zvarkov s následným obrábaním, zábrany, konzoly, kotviace prvky, mreže.

 

Naše výrobne možnosti pozostávajú z nasledovných operácii:

 • CNC frézovanie dielov do veľkosti 800x450x400mm
 • CNC mikrofrezovanie (výroba raznikov a razidiel)
 • CNC rotačné sústruženie do priemeru 350 mm a osovej dĺžky 900 mm
 • rovinné brúsenie do veľkosti 200x200x500mm
 • rotačné brúsenie do priemeru 200 mm a osovej dĺžky 800 mm
 • delenie materiálu do priemeru 200 mm
 • zváranie klasickej ocele elektrickým oblúkom a v ochrannej atmosfére CO2.
 • zváranie nerezovej ocele v ochrannej atmosfére TIG (aj tenké plechy)
 • ochybanie plechov
 • zakružovanie plechov a profilov

 

Čo ešte ponúkame:

 • realizáciu konstruktnej dokumentácie s návrhom technológie a materiálu
 • výroba citlivých dielov pre potravinárstvo a farmaceutiku
 • nadštandardné povrchové úpravy hygienických dielov (balotinovanie, leštenie, valcekovanie)
 • výroba náhradných dielov a neštandardných komponentov
 • Výroba a návrh technologických celkov (prípravkov, strojov a zariadení)
 • Služby merania
 • Montáž dielov do technologických celkov
 • Certifikácia materiálov

Materiály s ktorými pracujeme:

Plasty:

Pracujeme so širokým portfóliom plastových materiálov, ktoré disponujú paletou zaujímavých vlastnosti.  Plasty dnešnej doby disponujú v niektorých prípadoch vynikajúcimi mechanickými vlastnosťami pri dosiahnutí nízkej hmotnosti, výbornej životnosti, klznými vlastnosťami. Bežne pracujeme s plastmi ako sú: Teflon, POM, PVC, PE, PEEK . . .

Nerezové ocele:

Špecializujeme sa na obrábanie nerezových oceli. Nerezové ocele patria k materiálom ktoré tvoria 70% nasej produkcie. Naši zákazníci z potravinárskeho, chemického a farmaceutického priemyslu na nás spoliehajú pri výrobe dielov ktoré sú v kontakte s produktom a považujú sa za takzvané citlivé komponenty produkcie ktorých kvalita priamo vplýva na kvalitu produktu. Pri takýchto dieloch vždy zvažujeme vhodnú voľbu danej nerezovej ocele. Samozrejmosťou je predloženie materiálového certifikátu od dodávateľa polotovaru. Hygiena takýchto dielov je kľúčová a preto tieto diely vieme leštiť do vysokého lesku, pripadne balotinovat. Pracujeme s nerezovými oceľami AISI 430, AISI420, AISI 304, AISI 316, AISI 316L, duplexové ocele, ocele so špeciálnymi vlastnosťami.

 

Neželezné materiály:

Samozrejmosťou sú aj produkty z hlinnikovych zliatin, mosadze, bronzu, rôznych typov medi a iných komerčných zliatin.

 

Železné zliatiny:

Samozrejmosťou sú konvenčné železné materiály všetkých akosti. S dorazom na výrobu výrobkov z nástrojových oceli s následným tepelným spracovaním v kooperácii.